Åtte tilsette i heimetenesta sett i karantene

foto