Dess nærare sommaren vi kjem, dess nærare er vi det store lyspunktet at vi skal ta kvardagen tilbake

foto