Kommunedirektøren tok eigen administrasjon i forsvar