Regjeringa vil ikkje stramme inn på reglar for nedbygging av natur