Bygdekvinnelaga er ei sterk stemme i arbeidet for kvinner sine rettar