Fann capsen til den omkomne guten nærare rundkøyringa