Finn ikkje Ullsheim på kartet. Ber kommunen ta grep