– Denne saka er veldig, veldig viktig for mange

foto