Meinte det var skapt inntrykk av at kostnadane var «løpe løpsk»