Kan bli aktuelt for Arbeidstilsynet å kome til Lodalen

foto