– Nordmenn pyntar nok meir til jul enn det vi er vande med