Stortingsfleirtalet sa nei til å gje ny strynefjellstunnel betre prioritet