Krev tiltak før neste sommars «turistinvasjon»

foto