Betydelege budsjettløyvingar til legekontor, veg og kjøp av areal

foto