- Håpar tilbodet vil glede mange i ei vanskeleg tid