– Stabæk har hatt eit sterkt ønske om å hente meg

foto