Reagerar sterkt på nedleggingsforslag av institusjonskjøkken

foto