Meiner stillingsauke i kulturskulen er ei budsjettsak

foto