Interessa er stor for smiing, og ivrige hobbysmedar med lange smedtradisjonar i slekta deltek på kurs i Hornindal.

Det blir skipa til fem smedkurs i Hornindal fram til våren og det blir fleire seinare, lovar initiativtakaren, Magne Raknes frå Stranda.

– Deltakarane kjem frå heile området frå Florø til Ålesund. Vi har seks – sju deltakarar på kvart einaste kurs. Det er eit høveleg tal i høve til talet på arbeidsplassar i smia, fortel Raknes som sjølv har vore elev med Svein Nesdal i den tid han dreiv Honndalssmia på Tomasgard.

Elevane er i all hovudsak hobbysmedar, og dette er einaste undervisningstilbodet mellom Odda og Hjerlein friskule for handverk på Dovre.

– Deltakarane på dette kurset er her for andre gang, fortel Raknes og viser til mellom andre dei to honndølene Odd Tore Seljeset og Rasmus Brendefur, som kjem frå slekter med lang smedtradisjon. Fleire av kursdeltakarane har eigne smier, og Odd Tore er i ferd med byggje oppatt smia til bestefaren, Olav Haugen.

Fagfolk i undervisninga

– Denne gangen har vi hyra inn ein lærar med lang røynsle, seier Raknes og viser til amerikanaren Benjamin Kjellmann Chapin som er fagleg ansvarleg for smedutdanninga på Dovre.Chapin har kona Monica som medhjelpar, og han er ekspert på fabeldyr, dragehovud og små detaljar i smedarbeidet. Han lagar også sitt eige verktøy sjølv.Chapin til liks med Raknes er full av lovord over Honndalssmia som kursstad, og dei har også vore ut i bygda og sett på gamle smier, mellom anna på Ytrehorn.

Aukande interesse

– Elevane er ivrige. Her kjem eg gjerne attende, seier Chapin som meiner at interessa for smedkunsten er på veg oppover. Til dei 13 elevplassane på Hjerlein er det ofte over 30 søkjarar.Med smedarbeid tenkjer vi i første omgang på ljå, øks og grovare reidskapar, men Raknes fortel at han har også gullsmedar i elevflokken. Marita Skjong som er gullsmed i Ålesund har vore på kurs. Til neste kurs er Katrine Berg som til dagleg er gullsmed på Nordfjordeid, mellom kursdeltakarane. Dette viser breidda i interessa, meiner han.

– Vi får gode tilbakemeldingar frå kursdeltakarane, og det gjev inspirasjon til å halde fram, seier Raknes som lovar nye kurs neste år.