Jørn Sønsterudbråten i Fagre Stryn Aktivitetsselskap gler seg stort over responsen dei tre #inspirasjonstryn-filmane har fått. Men overraska er han ikkje.

- Eg var klar over at vi hadde eit bra materiale, og vi hadde gjort litt testar ute i ulike mediehus, seier han.

Hard jobbing

Det er no gått omlag tre veker sidan første kortfilmen vart gjort tilgjengeleg på nett. Så langt har det vore ca 450.000 visningar på dei tre filmane som viser ulike kunstnarar og artistar som har latt seg inspirere i Stryn.

- Men vi har jobba døgnet rundt, så det er ikkje noko som kjem av seg sjølv, understrekar Sønsterudbråten.

Det blir jobba kontinuerleg med vidare spreiing av filmane, og i følgje prosjektleiaren og mannen bak idéen, er det stor etterspurnad etter å få tilgang til å dele ein eller fleire av desse.

- Dei ringer frå Holland, USA og Spania, fortel Sønsterudbråten.

Store aktørar

Innanlands har filmane mellom anna blitt spandert plass på framside web og Facebook-side til store aktørar som Visit Norge, NRK og Ut.no.

- Men det er på Vimeo den har slått best an. Det er den mest seriøse, store aktøren på videodeling i verda. Der ligg vi i vannskorpa til topp-seeding. Det vil bety at alle som går inn dit får oss opp på framsida, seier Sønsterudbråten.

Målet om å lage noko som marknadsfører Stryn på ein heilt ny måte er allereie nådd. No er spørsmålet meir kor vidt ein kan rekkje.

- Blitt ei merkevare

- Design Stryn er ein viktig aktør opp i dette, og no må vi sjå om dei vil drive det vidare. Inspirasjonstryn er blitt ei kjend merkevare allereie, seier Sønsterudbråten, som får mange henvendelsar frå folk som har latt seg inspirere og som vil kome hit.

- Vi har også fått forslag på fleire aktuelle kunstnarar med tanke på oppføljarar, fortel han.

Og kunstnarane som bidreg i dei tre filmane har også fått med seg suksessen.

- Dei syntes responsen er heilt fantastisk. Dei er blant dei beste innan sine felt, men likevel ikkje vant til denne typen merksemd, seier Sønsterudbråten.