– Om vinteren er handikapplassar usynlege eller nytta til andre ting