Etter to døgn i uvisse fekk Samira endeleg eit livsteikn

foto