«Dansken på Rake» har snart fullført fire år i lokalpolitikken