Ønskjer meir NAV-samarbeid, men utan å røre kontora

foto