– I botnen for alt ligg eit ønskje om at vi skal ha ei levande bygd