Fryktar nye innleigereglar vil svekkje reiselivet i distrikta

foto