Strynefjellsvegen og fleire fylkesvegar er stengde

foto