For mange er jula tradisjonar, men nokre gonger kan tradisjonar skape meir sakn