Fjordingen takkar for alle dei flotte lesarbilda vi får, og oppfordrar fleire til å sende inn bildeglimt frå alle bygdene i indre Nordfjord. Anten det er av dyr, natur eller andre motiv.

Send til redaksjon@fjordingen.no, på SMS til 40 40 21 40 eller tag oss på Instagram (@avisafjordingen). Hugs namnet på fotograf og stad.

Vi sender Flaxlodd til nokre av bidraga.

Søndagstur til Gryta. Foto: Isak Loen
Sommarkveld i Fagre Stryn. Foto: Nella Katrin Flo Tonning