Kommunar kan få tilskot til satsing på e-sport

foto