Det meste av arbeidet er utført. Ein sekk med salt hadde gjort verknad på telen ved rundkøyringa. Frå venstre: Sverre Svanheim, Steinar Fjellkårstad, Jon Kjøsnes og Stein Riise. Foto: Ove Sveen

Overgangen frå streng kulde til plussgrader og regn sette mange i beredskap, også dei som arbeider med drift og vedlikehald av riks- og fylkesvegar. I miljøgata i Stryn måtte Sverre Svanheim, som arbeider for E. Opedal & Sønner, tromme saman mannskap for å opne opp tilfrosne kummar. Det vart ein kamp med tida. Vatnet steig faretruande ut over kvelden.

Les meir i papirutgåva

Det var travelt på sambandet til Sverre Svanheim 1. nyttårsdag. Han venta også melding om dei skulle skyte i Grasdalen og i Napen. Foto: Ove Sveen