Slutt på at Statsforvaltar skal vurdere dispensasjonssøknader i forkant