Ein garasjebrann, ein barnehage som må reddast og tilsette som mistar jobben

foto