Fotgjengar blei skadd – bilførar må møte i retten

foto