Har leia ekspedisjonar til Nordpolen og Sydpolen - no har han valt Olden