Røde Kors har oppnådd kontakt - vanskeleg redningsarbeid

foto