Regjeringa vil kompensere for deling av Kinn

foto