Vrakrestane etter bubilen ligg framleis godt synleg

foto