– Skal vi få dyrke interessene våre innan idrett og kultur, må vi ha frivillige som stiller opp

foto