- Kraftutbygging i Oppstryn - svar til redaktøren

foto