- Det gir meg veldig mykje å sjå at dei vi gir hjelp, set pris på hjelpa

foto