Jobbar med å finne løysingar etter utsetting

foto