Barn og unge har rett til å klage på barnevernet

foto