Statsforvaltaren: Lokale konsekvensar om det vert radioaktive utslepp i Ukraina