Ho som skapte sin eigen arbeidsplass, småbarnstreff og den aller siste juleavslutninga

foto