Manglar 100 millionar: Varslar inngripande tiltak i Helse Førde

foto