Avlyst gudsteneste vart til kjærkomen blomsterhelsing

foto