Utrykkingspolitiet skreiv ut forenkla førelegg til i alt 19 sjåførar under ein kontroll i 50-sona på Grodås søndag ettermiddag/kveld. 17 av dei fekk førelegg for høg fart og to for mobilbruk. Høgste målte fart var 73 km/t, oppyser politiet.