Det har vore ei tredobling av dette dei siste ti åra

foto