– Det er sosialt, det er kompetansehevande og det gir rekruttering